BAM là các giải pháp thân thiện với người dùng và công thái học để xử lý bề mặt của các miếng 3D. Chúng thích hợp cho các quy trình khác nhau như làm mịn, tạo nhám, đồng nhất và đánh bóng bề mặt, để loại bỏ các cấu trúc hỗ trợ và loại bỏ chính xác bột khỏi các cấu trúc cực kỳ phức tạp. Chúng được làm bằng thép không gỉ và phù hợp với tất cả các loại phương tiện phun bắn.