Công nghệ của ngành phụ gia vẫn phải đối mặt với những thách thức trong việc tối ưu hóa chi phí trong quá trình sản xuất các bộ phận 3D so với quy trình sản xuất tiêu chuẩn. Việc khử bột và tái chế bột thừa hiệu quả cho phép trả lại vật liệu không sử dụng trở lại máy in, do đó đóng vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí và nâng cao khả năng sử dụng của công nghệ in 3D.