OrthoBlast BGRU của FerroECOBlast® là một đơn vị tái chế mô-đun nơi có thể lựa chọn các tùy chọn khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Bạn có thể lựa chọn giữa hệ thống phun áp lực hoặc phun. Cả hai hệ thống cũng có thể có tính năng tái chế đơn giản với bộ lốc xoáy loại bỏ bụi khỏi phương tiện nổ hoặc chúng có thể được nâng cấp thành bộ phân loại sàng rung và bộ phận nạp tự động để phân loại phương tiện chính xác, cho phép bạn duy trì hoạt động giống nhau tại mọi thời điểm. Bộ lọc được lắp đặt để hút bụi trong tủ và vận chuyển phương tiện đến bộ xyclon.