Tủ DV

Tủ DV có sẵn ở 3 kích thước tiêu chuẩn – BLAST DV 1, 2, 3.